Dodany: 2011-12-28 13:55:56
 

Obowiązek płacenia podatków Stara mądrość ludowa głosi, że w życiu naprawdę pewni możemy być tylko dwóch rzeczy: śmierci i podatków. Niezaprzeczalnym faktem jest konieczność płacenia podatków. Rozliczenie pit 2011, złożone nieprawidłowo (brak wskazanych przez Urząd Skarbowy poprawek), nieterminowo lub w ogóle, grozi nawet sankcjami karnymi – grzywną, pozbawieniem wolności.

 

Dzieje się tak dlatego, że ponoszenie pewnych obciążeń na rzecz państwa, jest jednym z podstawowych obowiązków obywateli. Składane w Urzędzie Skarbowym rozliczenie pit 2011 wraz z wyznaczoną przez nie kwotą, pozwala na pokrycie kosztów działania elementów struktury kraju, finansowanych z tych właśnie środków – policji, służby zdrowia, wojska, kultury.

 

Rozliczenie pit 2011 z podatku dochodowego, składane być musi przez każdego obywatela uzyskującego przychód. Istnieje kwota wolna od tej opłaty, ale jest ona niewielka (w przeliczeniu niecałe ok.300zł miesięcznie). Oprócz tego rodzaju taksy, ponosimy też pewne koszty związane z podatkami pośrednimi (VAT, akcyza), wliczonymi w cenę produktów i usług..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Obowiązek płacenia podatków
Nick: