Dodany: 2011-12-28 14:32:22

 

Podatki od nieruchomościJak wiadomo, obecnie ciężko znaleźć taki obszar życia lub działalności człowieka, który nie byłby w jakiś sposób opodatkowany czy obciążony opłatami. Nawet posiadanie gruntów czy nieruchomości obłożone jest swego rodzaju świadczeniami na rzecz państwa. Co prawda, rozliczenie pit 2011 nie jest przy nich wymagane, ale je również składa się cyklicznie, co roku.

 

W Polsce podatek od nieruchomości nie podlega pod rozliczenie pit 2011, gdyż nie jest on ściągany centralnie. Jego pobory leżą w gestii lokalnych organów, takich jak urzędy gmin na których terenie się one znajdują. Opodatkowaniu z tego tytułu podlegają: grunty (z wyłączeniem upraw, lasów, tych zajmowanych przez akweny wodne i będące własnością skarbu państwa, krajów obcych czy gminy lub powiatu), budynki lub ich części oraz lokale użytkowe, związane z działalnością gospodarczą.

 

Podstawą naliczenia wysokości świadczenia, nie jest tu rozliczenie pit 2011, a areał gruntu lub powierzchnia użytkowa budynków. Płatności dokonuje się raz w roku – w terminie oznaczonym przez właściwy urząd gminy, w jej siedzibie..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Podatki od nieruchomości
Nick: