Dodany: 2011-12-28 14:06:47
images/240px-Stop_hand_nuvola_blue.svg.png7c6f9.png Wiadomym nie od dziś faktem, jest konieczność płacenia podatków. Te obowiązkowe obciążenia obywateli, stanową podstawowe źródło przychodów państw, pozwalające na ich działanie w zakresie przedsięwzięć dla istnienia takiej struktury niezbędnych – wojska, policji, służby zdrowia, oświaty, kultury. Właśnie dlatego prawidłowo i terminowo złożone rozliczenie pit 2011, jest tak ważne i dokładnie sprawdzane.

Dodany: 2011-12-28 14:03:44
images/300px-Attention_yellow.svg.pngac004.png Od wieków społecznościom wysoko zorganizowanym i posiadającym formę sterowania centralnego, nieobca jest idea podatków. Budżet kraju (dawniej skarbiec króla, księcia) pozwalaj na jego funkcjonowanie i pełnienie swoich podstawowych funkcji. Rozliczenie pit 2011, wraz z wyznaczaną przez nie kwotą, uiszczane w Urzędzie Skarbowym, to główne źródło wpływów do kasy państwowej.

Dodany: 2011-12-28 14:00:39
images/300px-Attention_green.svg.pngb4fe9.png Mimo, iż koncepcja płacenia pewnych zobowiązań na rzecz państwa (lub innych instytucji władzy) jest tak stara jak sama idea społeczeństw centralnie zarządzanych, to formy ich uiszczania w przeciągu wieków ulegały zmianie wraz z realiami życia. Dawniej rozliczenie pit 2011 nie było potrzebne a podatki ściągane były w formie daniny.

Dodany: 2011-12-28 13:55:56
images/180px-Artículo_bueno.svg.pngf3231.png Stara mądrość ludowa głosi, że w życiu naprawdę pewni możemy być tylko dwóch rzeczy: śmierci i podatków. Niezaprzeczalnym faktem jest konieczność płacenia podatków. Rozliczenie pit 2011, złożone nieprawidłowo (brak wskazanych przez Urząd Skarbowy poprawek), nieterminowo lub w ogóle, grozi nawet sankcjami karnymi – grzywną, pozbawieniem wolności.

Dodany: 2011-12-28 13:52:53
images/110px-GreenButton_RightArrow.svg.png05d79.png Jak powszechnie wiadomo, każda firma potrzebuje dochodu, by móc prowadzić swoją działalność. Z racji tego, że struktura organizacyjna państwa, w znacznym stopniu przypomina tę, charakterystyczną dla jednostek gospodarczych, również ona jakiś przychód, pozwalający na działanie elementów jej struktury uzyskiwać musi. Jego największym źródłem są podatki, wyliczane w oparciu o rozliczenie pit 2011.